Страхова компанія «Біфест» зайняла почесне місце на ринку ДМС

Страхова компанія «Біфест» Бути першими!

Бути першими!

«Біфест» постiйно аналiзуємо, наскiльки Клiєнти задоволенi спiвпрацею з нашою Компанiєю!

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Звіт про власний капітал за 2016 рік

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності на 31.12.2016 року

Аудиторський висновок щодо річних звітних даних страховика на 31.12.2016 року

Примітки до фінансової звітності за 2016 рік

Публікація фінансової звітності за 2016 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності за 2017 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

+380 (44) 222-96-43

За будь-якими питаннями звертайтеся до нас: Україна 04050, м.Київ, вул. Січових стрільців, буд.77, оф.803/25 ( еmail: info@sk-befirst.com )

Біфест

Наша компанія «Біфест» отримала ліцензію для реалізації полісів, діючих на території ЄС. 18.12.2012